Historie

Naarup Savværk ejes i dag af Oluf Lund, 4. generation fra samme familie.

Det hele startede i 1876, da Oluf Lund´s oldefar Hans Hansen gik en tur langs Holmehave Bæk. Han opdagede et stort naturligt fald på bækken. Han var en initiativrig mand og købte straks den lille ejendom ved bækken, etablerede et vandhjul og lavede et mølleri. Der var mere vandkraft end mølleriet behøvede, og derfor udvidede han med savværksdrift. Der var behov for bygningstømmer, og savværket voksede sig stort og stærkt.
Hans Hansen´s søn, Oluf Hansen - Oluf Lunds bedstefar - overtog driften af værket i 1907, da han returnerede fra Kaukasus, hvor han havde arbejdet med savværksdrift. I hans tid voksede savværket yderligere, og han installerede en dampmaskine til at supplere vandkraften, som stadig blev benyttet. Der blev savet masser af bygningstømmer af træ, som blev hentet på hestevogn i Krengerup og Hesbjergskovene.

Læs mere om Savværkets historie HER

NÅRUP SAVVÆRK    GRAMBOVEJ 28  5690 TOMMERUP  TEL. +45 28911929  INFO@NAARUP-SAVVAERK.DK